GRA TERENOWA W PARKU ŚLĄSKIM

0
116

W maju 2021r klasy naszej szkoły miały możliwość uczestniczyć wraz z nauczycielami w Grze terenowej w Parku Śląskim. Zadaniem uczestników zabawy było odnalezienie przy pomocy wskazówek zawartych na mapie pięciu punktów ukrytych na terenie Parku Śląskiego. Uczniowie grę rozpoczynali w oznaczonym na mapie punkcie startowym, a następnie zgodnie z odszukanymi wskazówkami poruszali się pieszo po wyznaczonej  trasie, szukając kolejnych punktów kontrolnych. W każdym z odnalezionych stanowisk należało wykonać przygotowane przez poszczególnych nauczycieli zadania. Poprawnie wykonane zadanie było warunkiem kontynuowania dalszych poszukiwań.

Tematyka poszczególnych punktów kontrolnych:

Stanowisko nr 1: Zdrowe odżywianie.

Stanowisko nr 2: Szkodliwość tytoniu.

Stanowisko nr 3: Życie jest ruchem- rola aktywności fizycznej dla utrzymania dobrej kondycji fizycznej.

Stanowisko nr 4:  Pierwsza pomoc przedlekarska.

Stanowisko nr 5:  Komputer i ja – czy jestem uzależniony od komputera.

Po odnalezieniu wszystkich stanowisk i wykonaniu poprawnie zadań na uczniów czekała nagroda – wspólnie grillowanie. Po wysiłku kiełbaski smakowały podwójnie. Podczas ogniska wychowawcy rozmawiali z uczniami o ich samopoczuciu i trudnościach, których doświadczają po powrocie do szkoły.