Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego oraz harmonogram spotkań z rodzicami.

0
263

 Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego:
godz. 8.00 – klasy 1.
godz. 9.15 – klasy 2.
godz. 10.30 – klasy 3. ( po gimnazjum)
godz. 11.45 – klasy 3. ( po szkole podstawowej)
godz. 13.00 – klasy 4. i klasy 2. i 3. branżowej szkoły I Stopnia

oraz harmonogram spotkań z rodzicami:

1 września – godz .17.00 – rodzice uczniów klas 1.
2 września – godz. 17.00 – rodzice uczniów klas 2
          – godz. 18.00 – rodzice uczniów klas 3. po gimnazjum
3 września – godz. 17.00 – rodzice uczniów klas 3. po szkole
                          podstawowej
          – godz. 18.00 – rodzice uczniów klas 4. i uczniów
            branżowej szkoły I stopnia