Innowacja pedagogiczna „Język niemiecki zawodowy bez barier”

0
521

Innowacja pedagogiczna „Język niemiecki zawodowy bez barier” – „Berufssprache Deutsch ohne Bariere”

W obliczu globalizacji oraz przemian cywilizacyjnych nowoczesna edukacja wymaga  nowego spojrzenia na wykorzystanie języka obcego, języka zawodowego w codziennym życiu. Znajomość języka obcego, szczególnie w jego odmianie fachowej, jest bez wątpienia wielkim atutem. Umiejętność posługiwania się językiem obcym zawodowym wpływa bowiem pozytywnie na rozwój osobisty i zawodowy oraz możliwości pracy i wymiany doświadczeń w wielojęzycznym środowisku.

Dlatego też od już od września odbywają się dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego w ramach innowacji pedagogicznej „Język niemiecki zawodowy bez barier – „Berufssprache Deutsch ohne Bariere”. Zgodnie z założeniami innowacji pedagogicznej uczniowie przystąpili do działań rozwijających umiejętności językowe oparte o słownictwo zawodowe włączając się do projektu Instytutu Goethego „Niemiecki = sukces w zawodzie”, który ma na celu uświadomienie młodzieży roli języków obcych na przykładzie języka niemieckiego zarówno w procesie edukacji jak i w planowaniu kariery zawodowej i konkurencyjności na rynku pracy. Projekt ma za zadanie także zmianę postrzegania kształcenia zawodowego w Polsce, zwracając uwagę na  większą potrzebę edukacji językowej oraz przedmiotów ścisłych i zawodowych, a także na większe szanse zawodowe dla absolwentów tych szkół.

Uczennice klasy 2a wzięły udział w konkursie „Mój zawód – moja przyszłość“, który jest jednym z części składowych powyższego projektu. W ramach konkursu uczennice nagrywały krótki 1 minutowy spot reklamowy w języku niemieckim na temat przyszłego zawodu. Ważnym elementem spotu było pokazanie atrakcyjności zawodu fotografa. Spot reklamowy miał zachęcić do nauki prezentowanego zawodu i podkreślić szanse przyszłego pracownika na rynku. Miał także pokazać, że znajomość języka obcego (w tym przypadku niemieckiego) jest ważna i zwiększa konkurencyjność absolwentów na rynku pracy.

Ponadto na zajęciach wykorzystywana jest oferta dydaktyczna Instytutu Goethego, które obejmuje interaktywne zadania „Deutsch im Beruf“, doskonalące słownictwo specjalistyczne , plakaty dydaktyczne, gry dydaktyczne, filmy czy spoty reklamowe (https://www.goethe.de/ins/pl/pl/spr/unt/kum/dfj/dim.html) .

Ważnym elementem było również zgłoszenie naszej szkoły jako zainteresowanej współpracą z przedsiębiorstwami, które oferują m.in. praktyki uczniowskie, wizyty w zakładach produkcyjnych (https://www.goethe.de/ins/pl/pl/spr/eng/eib/uss.html). Czekamy zatem na dopasowanie zapotrzebowanie szkoły i firmy, by mogły podjąć się wspólnych działań oraz działać w ramach projektu Instytutu Goethego oraz innowacji pedagogicznej.