Jubileusz 70-lecia Zespołu Szkół Technicznych nr 1 im. Wojciecha Korfantego

0
1956

KOMUNIKAT O ODWOŁANIU ZJAZDU:

„Są miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina”

Komitet Organizacyjny Zjazdu Absolwentów wszystkich typów szkół, począwszy od: Państwowego Liceum Górniczego poprzez Technikum Górnicze, Zasadniczą Szkołę Górniczą, Zespół Szkół Zawodowych nr 1, Zespół Szkół Technicznych   i Ogólnokształcących  nr 1  Zespół Szkół Technicznych nr 1 im. W. Korfantego mieszczących się przy ulicy Sportowej 23 w Chorzowie Batorym serdecznie zaprasza absolwentów, sympatyków oraz przyjaciół, pracowników i uczniów ww. szkół na uroczyste obchody Jubileuszu 70-lecia, które   odbędzie się 6 czerwca 2020 roku.

DRODZY ABSOLWENCI, PRZYJACIELE  ORAZ SYMPATYCY

Nasza szkoła istnieje już 70 lat. Przez ten czas różne nosiła miana: Państwowe Liceum Górnicze, Technikum Górnicze, Zespół Szkół Zawodowych nr 1, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 i wreszcie Zespół Szkół Technicznych nr 1.

Jednak bez względu na nazwę od  siedemdziesięciu lat jest niemym świadkiem historii pisanej przez Nas wszystkich: uczniów, nauczycieli, pracowników administracyjnych i pracowników obsługi, a także ich przyjaciół i rodziny. Każdy zostawił tu cząstkę swojego życia, gdzieś w murach tego budynku na zawsze zostanie ślad po naszych radościach, smutkach, nadziejach i marzeniach.

Dla młodzieży to tylko krótkie epizody, trzy, cztero czy pięcioletnie. Ale jakże pełne emocji, nowych wrażeń, wytężonej pracy i świetnej zabawy.

Dla dyrekcji, nauczycieli i pracowników, były to częstokroć dłuższe etapy ich życia zawodowego. Ale we wszystkich sercach pozostanie żywe wspomnienie niepowtarzalnej atmosfery jakiej tu doświadczyli.

 Na pewno nie udało się Wam zatrzymać czasu. Pozwólmy więc minionym chwilom powrócić we wspomnieniach.

Jeśli się spotkamy, czeka nas moc wzruszeń. Powrócimy do „tamtych czasów”, odświeżymy kontakty z dawno niewidzianymi koleżankami i kolegami. Może nawiążemy nowe?

                                                                   PROGRAM

 

Z  okazji 70-lecia  szkoły utworzona zostanie Sala Historii i Tradycji. Dyrekcja Szkoły oraz Komitet Organizacyjny zwraca się z prośbą do Absolwentów, Nauczycieli i wszystkich osób, które miały jakikolwiek kontakt z naszą szkołą w latach 1950-2020, o udostępnianie zdjęć i innych materiałów (dawne podręczniki, dyplomy, świadectwa), znajdujących się  w prywatnych zbiorach. Materiały te pomogą odtworzyć historię Szkoły i klimat tamtych lat.

Prosimy również o nadsyłanie wspomnień związanych ze Szkołą. Wspomnienia te, zostaną  zamieszczone na stronie internetowej.

e-mail: zst1ch@wp.pl

Karta Zgłoszenia (do pobrania)

Karta Zgłoszenia (on line)