KOMUNIKAT DYREKTORA CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

0
364

KOMUNIKAT DYREKTORA CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ Z 24 KWIETNIA 2020 R. W SPRAWIE HARMONOGRAMU PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO ORAZ MATURALNEGO W 2020 R.

Minister Edukacji Narodowej poinformował w dniu dzisiejszym, że obecne warunki epidemiczne nie pozwalają na powrót uczniów do szkół. Zdecydowano o dalszym ograniczeniu pracy tych placówek do 24 maja.                                                    Egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca, egzaminem z języka polskiego. Będą to tylko egzaminy pisemne. Nie będzie matur ustnych.
Od 22 czerwca będą trwały egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
Egzamin maturalny w terminie dodatkowym rozpocznie się 8 lipca,
Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego do 11 sierpnia 2020 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach do 11 sierpnia 2020 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach do 11 sierpnia 2020.
Egzamin maturalny w terminie poprawkowym 8 września,
Termin ogłaszania wyników poprawkowego egzaminu maturalnego do 30 września 2020      Termin
przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach do 30 września 2020.Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach do 30 września 2020.

Wszelkie egzaminy zostaną przeprowadzone z zachowaniem reżimów sanitarnych, więc m.in. obowiązującego dystansu między osobami, w maseczkach. Zwrócił na to uwagę podczas konferencji minister zdrowia.

Szczegółowy harmonogram egzaminu maturalnego znajduje się pod linkiem:
https://static.cke.gov.pl/…/harmonogram_egzaminow_2020_3.pdf

Szczegółowy terminarz egzaminów:                                                                          J.POLSKI – PP 8 CZERWCA 2020 G. 9.00
J.POLSKI – PR 8 CZERWCA 2020 G. 14.00
MATEMATYKA – PP 9 CZERWCA 2020 G.9.00
JĘZYK ANGIELSKI – PP 10 CZERWCA 2020 G.9.00
JĘZYK ANGIELSKI – PR 10 CZERWCA 2020 G.14.00
MATEMATYKA – PR 15 CZERWCA 2020 G.9.00
BIOLOGIA – PR 16 CZERWCA 2020 G.9.00
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE – PR 16 CZERWCA 2020 G. 14.00
INFORMATYKA – PR 17 CZERWCA 2020 G.14.00
HISTORIA – PR 24 CZERWCA 2020 G. 14.00
Część ustna egzaminu nie jest przeprowadzana.
Termin matury dodatkowej to od 8 lipca 2020 do 14 lipca 2020.
TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO – 11 SIERPNIA 2020.
Termin matury poprawkowej 8 września 2020 godz. 14.00
Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego poprawkowego – do 30 września 2020 r.