KONKURS NA SPOT EDUKACYJNY „HIV/AIDS – wiem, nie boję się, toleruję”

0
1049

Zapraszamy zainteresowanych do udziału w KONKURSIE NA SPOT EDUKACYJNY „HIV/AIDS – wiem, nie boję się, toleruję”. Organizatorem Konkursu jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach.
Celem Konkursu jest podniesienie poziomu wiedzy młodzieży na temat profilaktyki zakażeń wirusem HIV i choroby AIDS, oraz kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie i życie oraz postawy tolerancji wobec osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS.
Ramy czasowe Konkursu – od 20 listopada do 15 grudnia 2017 r.
Etap powiatowy
– od 20 listopada do 12 grudnia 2017 r. – przygotowanie i nagranie przez ucznia spotu edukacyjnego nawiązującego do hasła Projektu „HIV/AIDS – wiem, nie boję się, toleruję”.
-do 15 grudnia 2017 r. – należy nadesłać drogą elektroniczną (e-mail) do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej działającej na terenie danej placówki szkolnej link do strony internetowej szkoły, na której został umieszczony spot edukacyjny dot. profilaktyki HIV.

– do 29 grudnia 2017 r. Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne przesyłają drogą elektroniczną (e-mail) do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach 1 pracę konkursową (tj. link do spotu), która zostanie zakwalifikowana do etapu wojewódzkiego. Do pracy konkursowej należy dołączyć wymaganą dokumentację autora pracy oraz kopię protokołu z narady komisji konkursowej (za zgodność z oryginałem), zgodnie z procedurą techniczną PT/PZ/01.
Etap wojewódzki
– do 12 stycznia 2018 r. jury powołane przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dokona oceny nadesłanych prac konkursowych
– do 16 stycznia 2018 r. wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.wsse.katowice.pl, a laureaci zostaną powiadomieni przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

Zadania dla uczestników konkursu:

1) W Konkursie bierze udział młodzież ze szkół ponadpodstawowych woj. śląskiego realizująca Projekt „HIV/AIDS – wiem, nie boję się, toleruję”.
2) Uczeń wykonuje pracę konkursową – spot edukacyjny trwający max. 3 minuty, a następnie zamieszcza go na stronie internetowej szkoły, pod hasłem „HIV/AIDS – wiem, nie boję się, toleruję”.
3) Tematyka spotu edukacyjnego powinna trafnie nawiązywać do tytułu Projektu „HIV/AIDS – wiem, nie boję się, toleruję” oraz profilaktyki zakażeń wirusem HIV.
4) Pracę konkursową, czyli link do strony internetowej szkoły, na której zamieszczony został spot edukacyjny, należy przesłać drogą elektroniczną na adres właściwej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Nagrody
Laureaci Konkursu (pięć równorzędnych miejsc) – otrzymają nagrody: bon na sprzęt sportowy o wartości 200 zł brutto dla autora pracy oraz bon na sprzęt sportowy o wartości 500 zł brutto dla szkoły.
Nagrody zostaną wręczone przez przedstawiciela Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej do dnia 26 stycznia 2018 r.

ZAPRASZAM SERDECZNIE
Agnieszka Kasperczyk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here