Młodzieżowa Akademia Rozwoju

0
513

W dniu 11 marca br. uczniowie klasy Ibp Techniku Elektronicznego pod opieką pani dr Bogumiły Smolorz wzięli udział w zajęciach warsztatowych organizowanych przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie. Zajęcia odbywały się w ramach unijnego projektu „Młodzieżowa Akademia Rozwoju” i poświęcone były tworzeniu stron internetowych i blogów.

Przedsiębiorcze inicjatywy uczniów naszej szkoły

W ramach programu nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości uczniowie naszej szkoły pod opieką pani dr Bogumiły Smolorz do tej pory, w roku szk. 2019/2020 zrealizowali i realizują następujące działania:

  • brali udział w turnieju gry planszowej z zakresu „Ekonomii Społecznej” zorganizowanego we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach w dniu 15 października 2019r.;
  • wzięli udział w XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w dniu 6 listopada 2019r.;
  • odbyli wycieczkę dydaktyczną do Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, gdzie zostali zapoznani z dziejami gospodarczymi i historycznym Górnego Śląska w ramach wygłoszonego wykładu nt: „Rok 2019 na Górnym Śląsku” w dniu 09 grudnia 2019r.;
  • reprezentowali szkołę w wojewódzkim konkursie pt.: „Poznaj swoje prawa w pracy” zorganizowanym przez Państwową Inspekcję w Pracy w Katowicach w dniu 10 grudnia 2019r;
  • wysłuchali wykładów nt: „Zasad prezentacji i dobrej komunikacji” pracowników Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie w dniu 12 grudnia 2019r.;
  • uczestniczyli w miejskim konkursie ekonomicznym „Chłopska Szkoła Biznesu”         w dniu 16 grudnia 2019r.;
  • wzięli udział w wycieczce dydaktycznej do zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie w ramach realizowanego programu „Lekcja z ZUS” w dniu 10 lutego 2020r.;
  • aktualnie uczą się zasad i postępowań przedsiębiorczych w ramach odbywających się projektów takich, jak: „Kultura bezpieczeństwa” :i „Młodzieżowa Akademia Rozwoju”. Pierwszy z projektów jest realizowanych we współpracy Państwową Inspekcję Pracy w Katowicach, natomiast drugi z  Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości im. K. Goduli  w Chorzowie.