„Narkotyki i dopalacze zabijają”

0
756

2 kwietnia 2019 r. rusza ogólnopolska kampania pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają” organizowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Kampania ma charakter edukacyjno-profilaktyczny i dotyczy tematyki zapobiegania i przeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy. Celem kampanii jest zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat niebezpieczeństw związanych z zażywaniem narkotyków i dopalaczy, a także konsekwencji zdrowotnych, prawnych jak i społecznych uzależnienia.

Kampania ma charakter ogólnopolski, a jednym z jej elementów jest spot filmowy o tematyce związanej z zapobieganiem i przeciwdziałaniem uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy (linki do spotu znajdują się poniżej). Spot ma na celu upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży treści dotyczących niebezpieczeństwa uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Więcej informacji oraz wydarzeń organizowanych w ramach kampanii przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji znajduje się na stronie:

http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/kampania/4274,Kampania-quotNarkotyki-i-dopalacze-zabijajaquot-2-kwietnia-2019-r.html

https://drive.google.com/file/d/10nTeQoWzX5KJ_EeoSkYujfkS7vF7bpiY/view?usp=sharing – spot 30 sek. (wersja krótsza)

https://drive.google.com/file/d/1gdb_8bw4M5curJci0kgK2d38vLKXCtL-/view?usp=sharing – spot 54 sek. (wersja oryginalna– pełna)