NAUCZANIE HYBRYDOWE

0
306

W związku z podjęciem wczoraj decyzji o przechodzeniu szkół w strefach żółtych na nauczanie hybrydowe od poniedziałku 19.10.2020 klasy będą podzielone i połowa będzie pracować stacjonarnie a druga połowa zdalnie przez 1 tydzień, w następnym tygodniu będzie zmiana i klasy, które uczyły się hybrydowo przez tydzień, będą pracowały stacjonarnie i odwrotnie. Konsultacje i zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycieli będą się odbywać bez zmian stacjonarnie lub zdalnie zgodnie z harmonogramem.

Klasy, które pracują stacjonarnie, czyli w szkole od 19.10 2020 –  23.10 2020 to:
1a, 1c, 2ag, 2cg ,2bp, 3a, 4a, 4c, 2sepieg
Klasy, które pracują online/zdalnie to :
1b,1d,2bg,2ap, 2cp, 3b, 4b, 1se, 3se

Szczegółowe informacje będą na bieżąco podawane przez dziennik Elektroniczny Librus.