Od dnia 1 września 2016 roku w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie będzie realizowany projekt RPSL.11.02.01-24-03D2/16 pn.: „Stawiamy na kompetencje zawodowe”. Projekt będzie współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT.
Nazwa projektu nie jest przypadkowa, ponieważ jego uczestnicy będą mogli rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w ramach realizowanych na terenie szkoły atrakcyjnych kursów nauki jazdy kat. B, kursów spawania TIG oraz MIG,  a także licznych kursów z zakresu informatyki, automatyki czy systemów elektroniki profesjonalnej dla biznesu. Pełna lista kursów, w których będą  mogli brać udział uczniowie w ramach projektu znajduje się na stronie szkoły:
Dzięki realizacji projektu pracownie fotografii i technik reklamy, obróbki ręcznej, pracownia maszyn, pracownie elektryczną i elektroniczna, oraz pracownia spawania zostaną wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne. W ramach projektu zakupione zostaną między innymi 44 komputery, 2 plotery, 2 obrabiarki CNC, urządzenia spawalnicze, drony, tablety, aparaty fotograficzne i wiele innych urządzeń oraz narzędzi na łączną kwotę ponad 600000 PLN.
 Dodatkowo w ramach projektu uczniowie ZSTiiO nr 1 będą mogli odbyć płatne staże i praktyki zawodowe u lokalnych pracodawców. Uczeń, który odbędzie 150 godzinny staż lub praktykę otrzyma 1480 zł stypendium.
 Jesteśmy przekonani, że dzięki uczestnictwu w projekcie uczniowie naszej szkoły znacznie zwiększą swoje kompetencje zawodowe, osiągną lepsze wyniki na egzaminach zawodowych oraz zdobędą lepszą pozycję na rynku pracy.