UWAGA ABSOLWENCI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

W roku szkolnym 2021/2022
planuje się nabór dla absolwentów szkoły podstawowej do następujących szkół (PDF)

 

??Jaka to melodia…jaka to pracownia?
Czy już wiecie, ile razy w filmie wystąpił “WOJTEK”, patron naszej szkoły? A może rozpoznaliście pracownie, w których gościł nasz patron??️‍♀️ (link do filmu)

 

?Zdalnie-zdolni czyli ZST1 Production Presents ? „Gwiazdy ekranu – wojownicy spod tablicy” film sensacyjno-pedagogiczny.?‍??‍?

Przyjmij wyzwanie i zapoznaj się z naszą ofertą edukacyjną❤️ 

Film informujący o głównych kierunkach kształcenia w naszej szkole

(link do filmu) 

Zapraszamy!

 

 

ROK SZKOLNY 2021/2022

Nowa oferta edukacyjna:

Zespół Szkół Technicznych nr 1
im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie
stawia na wszechstronny rozwój uczniów
szkół technicznych i zawodowych
gwarantując doskonałe przygotowanie
do wykonywania zawodów:

INFORMATOR DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021(pdf)

Technikum Elektroniczne:

 

technik elektronik

FILM PROMUJĄCY KIERUNEK TECHNIK ELEKTRONIK (link)

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik elektronik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

•    instalowania, konserwowania, użytkowania i naprawy urządzeń elektronicznych,
•    serwisu urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych,
•    przeprowadzania kontroli technicznej we wszystkich fazach Absolwent kończący szkołę w zawodzie  technik elektronik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:produkcji          urządzeń elektronicznych, organizacji pracy w zakładach wytwórczych i naprawczych,
•    działalności w placówkach badawczo-rozwojowych, oraz w innych jednostkach, gdzie są szeroko      stosowane urządzenia elektroniczne.

Obejmuje kwalifikacje:

Kwalifikacja EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych.

Kwalifikacja EE.22 Eksploatacja urządzeń elektronicznych.

Technik elektronik znajdzie zatrudnienie w:
•    zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych,
•    warsztatach naprawczych urządzeń oraz aparatury elektronicznej i automatyki,
•    firmach instalujących sprzęt elektroniczny powszechnego użytku,
•    firmach wykonujących instalacje alarmowe, systemy kontroli dostępu oraz monitoring,
•    firmach zajmujących się wdrażaniem, montażem i uruchamianiem systemów elektronicznej   automatyki przemysłowej,
•    specjalistycznych placówkach handlowych.

technik chłodnictwa i klimatyzacji

FILM PROMUJĄCY KIERUNEK TECHNIK CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI (link)

technik informatyk

FILM PROMUJĄCY KIERUNEK TECHNIK INFORMATYK (link)

technik reklamy

FILM PROMUJĄCY KIERUNEK TECHNIK REKLAMY (link)

Technik reklamy – zawód z przyszłością. Daje możliwość tworzenia skutecznej reklamy i efektywnego zarządzania firmą. Zostań specjalistą na miarę XXI wieku.

technik mechanik

FILM PROMUJĄCY KIERUNEK TECHNIK MECHANIK (link)

Nowość !

technik programista

FILM PROMUJĄCY KIERUNEK TECHNIK PROGRAMISTA (link)

TECHNIK PROGRAMISTA – informacje o nowym zawodzie:

Technik programista to ciekawy, twórczy, prestiżowy i bardzo dobrze opłacany zawód dla ludzi dynamicznych i ambitnych.
Technik programista to zawód poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy.

Uczeń zawodu technik programista zdobędzie dwie kwalifikacje:
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych
INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Dzięki nim absolwent potrafi:
Tworzyć i administrować bazami danych
Tworzyć strony i aplikacje internetowe
Projektować, programować i testować zaawansowane aplikacje webowe
Projektować, programować i testować aplikacje desktopowe
Projektować, programować i testować aplikacje mobilne

technik spawalnictwa

FILM PROMUJĄCY KIERUNEK TECHNIK SPAWALNICTWA (link)

Technik spawalnictwa to zawód , który zapewni Ci dobry start i stabilną pracę , bez spawaczy nie ma konstrukcji i urządzeń , maszyn.
Technik spawalnictwa zajmuje się łączeniem materiałów różnymi metodami spawalniczymi. Organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z łączeniem, cięciem i zgrzewaniem materiałów oraz projektowaniem, wytwarzaniem, eksploatacją i utrzymaniem w ruchu różnego rodzaju maszyn i urządzeń mechanicznych. Przeprowadza ich montaż, naprawy i konserwacje, wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń, wymienia zużyte lub uszkodzone elementy oraz zespoły w maszynach i urządzeniach.

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1

 ślusarz

FILM PROMUJĄCY ZAWÓD ŚLUSARZA (link)

Ślusarzto pracownik, którego zadaniem jest ręczna lub ręczno – maszynowa obróbka metalu.

          Celem pracy ślusarza jest budowa prostych konstrukcji lub konserwacja i naprawa prostych mechanizmów i wyrobów metalowych. W zależności od rodzaju wykonywanych prac, ślusarze specjalizują się w różnych kierunkach – konstrukcji stalowych, urządzeń komunalnych, sprzętu domowego, samochodowym i wyrobów artystycznych,

Absolwent naszej szkoły w zawodzie ślusarz przygotowany jest do wykonywania zadań zawodowych w zakresie wykonywania i naprawy elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Dzisiejsze ślusarstwo wymaga umiejętności pracy na maszynach do obróbki skrawaniem, posługiwania się aparatami do spawania w technice MIG-MAG oraz TIG, palnikami plazmowymi.

Dobrze przysposobiony do zawodu ślusarz to ktoś, o kogo zabiegają pracodawcy, to zawód z ogromną przyszłością, dający gwarancję pracy i niemałych zarobków.

elektryk

FILM PROMUJĄCY ZAWÓD ELEKTRYKA (link)

operator obrabiarek skrawających

FILM PROMUJĄCY ZAWÓD OPERATORA OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH (link)

Zadaniem operatora obrabiarek skrawających jest obsługa maszyn skrawających takich jak tokarka, czy frezarka – konwencjonalne i CNC.

W zakresie obowiązków jest ustawianie i mocowanie narzędzi, zadbanie o jakość elementów, które wykonuje, bieżąca kontrola pracy maszyny, ustawianie odpowiednich narzędzi w magazynie obrabiarki, serwisowanie obrabiarki konwencjonalnej i CNC oraz ich diagnostyka. Czasami w gestii operatora leży także wprowadzanie korekty błędów, czy programowanie maszyny

Nowość !

Branżowa Szkoła II stopnia

technik elektryk

FILM PROMUJĄCY ZAWÓD TECHNIK ELEKTRYK (link)

technik mechanik

FILM PROMUJĄCY KIERUNEK TECHNIK MECHANIK (link)

 

Jedyna taka szkoła w mieście:

– Zagraniczne praktyki

– Nowoczesne pracownie

– Własne warsztaty

– Liczne projekty

– Bogata baza dydaktyczna

Zapraszamy !!!