25 maja 2018 r. od godziny 12:00 będzie można odebrać w sekretariacie uczniowskim dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (absolwenci, którzy uzyskali wykształcenie średnie 27 kwietnia 2018 r. )