Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

NAUCZYCIELE ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

Dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych nr 1 im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie, ul. Sportowa 23, informuje, że eliminacje międzyszkolne Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym odbędą się w naszej szkole 24 kwietnia 2018r. o godzinie 9.00.  Rejestracja uczestników rozpocznie się o godzinie 8.15.

Zgłoszenia do turnieju prosimy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia 2018 r. do sekretariatu szkoły lub mailem na adres organizatora turnieju zstio1ch@wp.pl

Dane do kontaktu:
Bernadeta Dworaczyk
Joanna Wolnik

Turniej organizowany jest w dwóch grupach rywalizacyjnych:

grupa I – uczniowie szkół podstawowych w wieku 10-12 lat (rocznikowo),

grupa II – pozostali uczniowie.

Uczestnicy Turnieju muszą posiadać i przedstawić do wglądu:

– kartę rowerową (grupa I), kartę rowerową lub prawo jazdy kat. AM (grupa II)

– legitymację szkolną

– pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Turnieju

– zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców (opiekunów) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju.

 UWAGA!!!
W wyniku eliminacji szkolnych tworzone są drużyny danej szkoły reprezentujące ją w dalszych etapach Turnieju:

– czteroosobowe: 2 chłopców, 2 dziewczyny – Grupa I

– trzyosobowe – Grupa II

Przesyłamy formularz zgłoszenia drużyny.

Uczestnicy rozwiązują zadania teoretyczne i pokonują tor przeszkód na rowerze.
Organizatorzy zapewniają rower do pokonania toru. Kask rowerowy obowiązkowo musi posiadać uczestnik Turnieju.

Serdecznie zapraszamy do udziału w turnieju.

 Nauczyciele otrzymują podziękowania za przygotowanie uczniów
do turnieju.

Szczegółowy regulamin dostępny na stronie internetowej PZM: https://www.pzm.pl/pliki/zo/katowice/2019/BRD/regulamin_ot_brd.pdf

Organizator:

Zespół Szkół Technicznych nr 1 im W. Korfantego w Chorzowie

Joanna Wolnik

Bernadeta Dworaczyk

Współorganizator:

Komenda Miejska Policji w Chorzowie