PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CHORZOWIE

0
37

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 przyniosła zmiany w wielu obszarach życia, w tym
w działalności placówek oświatowych. W ostatnim czasie dominującą formą kształcenia uczniów stało się nauczanie zdalne wykorzystujące nowe technologie.

Równie istotnym elementem w procesie nauczania jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny podczas nauki w pracowniach komputerowych i multimedialnych.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Chorzowie