Plan pracy biblioteki szkolnej 2020/2021

0
704

Plan pracy biblioteki szkolnej w ZST nr 1 w Chorzowie na rok szkolny 2020/2021

Prace organizacyjne

.     1) udostępnianie pomieszczeń i zasobów biblioteki uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły, rodzicom;

2) zakładanie i uaktualnianie kart czytelniczych;

3) prace administracyjne w bibliotece: planowanie, statystyka i sprawozdawczość.  opracowanie rocznego planu pracy, prowadzenie dokumentacji bibliotecznej, obsługa urządzeń biurowych, statystyki wypożyczeń;

4) gromadzenie, porządkowanie zbiorów: ewidencja zbiorów, katalogowanie zbiorów, selekcja i porządkowanie księgozbioru na półkach , konserwacja zbiorów;

5) ewidencjonowanie i opracowanie formalne , rzeczowe i techniczne zbiorów w programie Mol NET;

6) zorganizowanie kiermaszu podręczników;

7) zakup nagród książkowych dla uczniów wyróżnionych;

       Praca dydaktyczno – wychowawcza

 

1) prowadzenie indywidualnych rozmów z czytelnikami na temat przeczytanych książek                    i doradztwo w wyborach czytelniczych;

2 ) propagowanie czytelnictwa  poprzez umieszczanie w dzienniku Librus nowości czytelniczych i ofert wydawnictw;

3)wdrażanie uczniów do samodzielnego poszukiwania informacji za pomocą warsztatu informacyjnego biblioteki: wdrażanie uczniów do pracy z książką i innymi rodzajami dokumentów bibliotecznych;

4) rozmowy z uczniami na temat ich potrzeb i trudności ; pomoc w doborze odpowiedniej literatury sprzyjającej ich rozwojowi;

5) pomoc czytelnikom w wyszukiwaniu materiałów źródłowych na określony temat;

6) udział w akcjach i programach ogólnopolskich propagujących czytelnictwo np. ,,Narodowe Czytanie „;

7) popularyzowanie wśród uczniów stron i portali promujących czytelnictwo;