Podziękowanie za zaangażowanie w „Akcję Żonkile”, której celem było upamiętnienie wystąpienia społeczności żydowskiej przeciwko nazistom w getcie warszawskim w 1943 roku.

Zespół Szkół Technicznych nr 1 w Chorzowie