Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1
im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie

41-506 Chorzów, ul. Sportowa 23

 

Procedura uzyskania stypendium po odbyciu stażu / praktyki zawodowej w projekcie

RPSL.11.02.01-24-03D2/16-001 „Stawiamy na kompetencje zawodowe”

 

 

 1. Po odbyciu stażu/ praktyki zawodowej Uczestnik projektu składa podanie o wypłatę stypendium. Druki podań dostępne są na portierni Szkoły – Beneficjenta.
 2. Wypełnione poprawnie podanie wraz z Kartą Stażu/Praktyki zawodowej Uczestnika projektu potwierdzającej odbycie 150 godzin stażu oraz oceną z odbytego stażu Uczestnik projektu składa w Sekretariacie uczniowskim.
 3. w ciągu roku szkolnego podania o stypendia będą rozpatrywane raz w tygodniu.
  W okresie wakacyjnym/urlopowym podania będą rozpatrywane w dniach:

podania złożone w okresie od 3 lipca do dnia 20 lipca będą rozpatrzone 21 lipca 2017 r.

podania złożone w okresie od 20 lipca do dnia 15 sierpnia będą rozpatrzone 16 sierpnia 2017 r.

podania złożone w okresie od 16 sierpnia do dnia 30 sierpnia będą rozpatrzone 31 sierpnia 2017 r.

 1. Po pozytywnym rozpatrzeniu podania, przygotowaniu dokumentacji finansowej oraz przekazaniu jej do Zakładu Obsługi Finansowej Oświaty w Mieście Chorzów stypendium zostanie wypłacone przez ww. zakład na konto stażysty / praktykanta.

 

Procedura uzyskania refundacji biletu komunikacji miejskiej po odbyciu stażu / praktyki zawodowej w projekcie RPSL.11.02.01-24-03D2/16-001 „Stawiamy na kompetencje zawodowe”

 

 

 1. Po odbyciu stażu/praktyki zawodowej Uczestnik projektu składa podanie o refundację biletu komunikacji miejskiej. Refundację można uzyskać jedynie za bilet „imienny”. Druki podań dostępne są na portierni Szkoły – Beneficjenta.
 2. Wypełnione poprawnie podanie wraz z Fakturą za bilet potwierdzającą zakup biletu Uczestnik projektu składa w Sekretariacie uczniowskim.
 3. Refundację może uzyskać Stażysta/Praktykant po odbyciu 150 godzin stażu / praktyki zawodowej – pozytywnie ocenionej.
 4. Wysokość dofinansowania do biletu wynosi maksymalnie 60 PLN.
 5. w ciągu roku szkolnego podania o stypendia będą rozpatrywane raz w tygodniu.
  W okresie wakacyjnym/urlopowym podania będą rozpatrywane w dniach:

podania złożone w okresie od 3 lipca do dnia 20 lipca będą rozpatrzone 21 lipca 2017 r.

podania złożone w okresie od 20 lipca do dnia 15 sierpnia będą rozpatrzone 16 sierpnia 2017 r.

podania złożone w okresie od 16 sierpnia do dnia 30 sierpnia będą rozpatrzone 31 sierpnia 2017 r.

 1. Po pozytywnym rozpatrzeniu podania, przygotowaniu dokumentacji finansowej oraz przekazaniu jej do Zakładu Obsługi Finansowej Oświaty w Mieście Chorzów stypendium zostanie wypłacone przez ww. zakład na konto stażysty.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here