Projekt „Pandemia i zmiany w systemie oświaty w różnych krajach Europy”

0
183

Pandemia odcisnęła ślad w procesie edukacji. W marcu 2020 roku po raz pierwszy nauczyciele stanęli przed wyzwaniem prowadzenia nauczania zdalnego. Nauczyciele z ZST nr 1 w Chorzowie szkoły postanowili podzielić się swoimi doświadczeniami  i rozpoczęli  realizację projektu „Pandemia i zmiany w systemie oświaty w różnych krajach Europy”, który  realizują wraz ze szkołami Turcji i Portugalii. Mając to na uwadze postanowili podzielić się doświadczeniami w tym zakresie wśród nauczycieli dwóch europejskich szkół, odkryć możliwości nauczania zdalnego i przenieść doświadczenia do nauczania w pełnym wymiarze godzin ze szczególnym uwzględnieniem metod e-learningowych wykorzystywanych podczas pracy zdalnej. Spotkania szkoleniowe dla nauczycieli to:

– praktyczne zastosowanie umiejętności nabytych podczas nauczania na odległość – wymiana doświadczeń (dotyczących np. sprzętu komputerowego i narzędzi ICT) pomiędzy nauczycielami,

– dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie ICT wykorzystywanych podczas nauczania na odległość w codziennym nauczaniu.

Najcenniejsze na spotkaniach jest dzielenie się spostrzeżeniami i najlepszymi praktykami z podwórka szkolnego, wzajemne uczenie się i pokazywanie rozwiązań, które warto naśladować, a tych, które wciąż wymagają odbicie.W każdej szkole zostałly utworzone zespoły projektowe  a w ramach Erasmus Day powstał kącik Erasmus+ projektu. W trakcie trwania projektu ma miejsce regularna wymiana informacji pomiędzy „ambasadorami projektu” z każdej z partnerskich szkół. Została utworzona strona projektu na eTwinning, która będzie regularnie uzupełniana przez partnerów. Nauczyciele biorą udział w spotkaniach zespołu „w obiektywie” w założonych grupach przedmiotów realizując miniprojekt:  e-pasje –learning.