Projekt ŚLĄSKIE.ZAWODOWCY

0
492

W dniu 29.10.2019 r. w związku z rozpoczęciem realizacji projektu ŚLĄSKIE.ZAWODOWCY odbyła się konferencja dotycząca kształcenia zawodowego dla rynku pracy. Podczas inauguracji zostały podpisane listy intencyjne dotyczące współpracy partnerów projektu – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości z wybranymi powiatami.ZST1 w Chorzowie również będzie beneficjentem tego projektu, który zakłada m.in. organizację staży dla uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk i technik reklamy. I zastępca Prezydenta Miasta Chorzów Wiesław Ciężkowski złożył swój podpis pod Listem Intencyjny. Mamy nadzieję, że wspólna praca samorządu oraz instytucji otoczenia biznesu przyczyni się do wzmocnienia pozycji szkolnictwa zawodowego w regionie, umożliwi współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami i pozwoli absolwentom naszej szkoły odnaleźć się na rynku pracy