REGULAMIN  SZKOLNEGO KONKURSU SELFIE Z KSIĄŻKĄ

0
227

REGULAMIN  SZKOLNEGO KONKURSU SELFIE Z KSIĄŻKĄ  

Organizatorzy konkursu:

– nauczyciele bibliotekarze : Magdalena Wojtowicz, Bernardeta Dworaczyk

Zadania konkursu:

– rozbudzanie i rozwijanie w uczniach zainteresowań czytelniczych, literackich oraz

artystycznych;

– uwrażliwienie na piękno, kształtowanie postaw artystycznych

Warunki uczestnictwa:

  1. Konkurs adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół Technicznych nr 1 w Chorzowie.
  2. Przedmiotem konkursu jest selfie z książką.

3. Uczestnicy konkursu są  zobowiązani  dostarczyć Komisji Konkursowej:

– jedno zdjęci e wykonane techniką selfie (zdjęcie należy wysłać do organizatorów konkursu poprzez dziennik Librus).

4. Ocenie podlega oryginalność zdjęcia.

5. Konkurs trwa od   05.10.2020 r- 15.11.2020 r.

6. Każdy uczestnik za przystąpienie do konkursu otrzyma dodatkowe punkty z zachowania.

7. Laureaci konkursu (miejsca I-III ) otrzymają punkty z zachowania i nagrodę rzeczową.