REKRUTACJA

0
499

Ogólne warunki rekrutacji

Proces rekrutacji na poszczególne etapy wsparcia będzie się odbywać we wrześniu 2019r. oraz we wrześniu 2020 roku.

Kryteria
-formalne: złożenie poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych i oświadczeń (w zw. z niepełnoletnością uczniów- oświadczenie rodziców/opiekunów)
-podstawowe: uczęszczanie do jednej z placówek objętych wsparciem – Uczniowie
-pierwszeństwa: średnia frekwencja ucznia w szkole na podstawie dziennika z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia dany etap wsparcia (4pkt),
-dodatkowe: kolejność zgłoszeń: (1pkt), chęć uczestnictwa w projekcie (na podstawie ankiety): 1 pkt.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie rekrutacji umieszczonego w zakładce: “Do pobrania” wraz z innymi dokumentami rekrutacyjnymi. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są również w biurze projektu, jak i w biurach rekrutacji.

Proszę pamiętać, że wszystkie oświadczenia, deklaracje uczestnictwa i formularze zgłoszeniowe są wymagane w celu uzyskania wsparcia w ramach projektu.