REKRUTACJA

0
1158

Ogólne warunki rekrutacji

Proces rekrutacji na poszczególne etapy wsparcia będzie się odbywać we wrześniu 2019r. oraz we wrześniu 2020 roku.

Kryteria
-formalne: złożenie poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych i oświadczeń (w zw. z niepełnoletnością uczniów- oświadczenie rodziców/opiekunów)
-podstawowe: uczęszczanie do jednej z placówek objętych wsparciem – Uczniowie

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie rekrutacji umieszczonego w zakładce: “Do pobrania” wraz z innymi dokumentami rekrutacyjnymi. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są również w Biurze Projektu.

Proszę pamiętać, że wszystkie oświadczenia, deklaracje uczestnictwa i formularze zgłoszeniowe są wymagane w celu uzyskania wsparcia w ramach projektu.