W ubiegłym tygodniu uczniowie klasy IA  i IB  pracowali na lekcjach języka niemieckiego     nad tematem, który dotyka młodzież w każdym wieku. Wszystko po to, by włączyć się      w II edycję ogólnopolskiego konkursu „Szkoła wolna od używek”, którego celem jest stworzenie projektu edukacyjnego, mającego na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.  Tym razem w języku obcym uczniowie spośród wybranych form uzależnienie wybierali te najbardziej popularne – Rauchen (Palenie), Alkohol, Drogen (Narkotyki). Uczniowie otrzymali zestaw zwrotów dot. uzależnień, z których wybierali właściwe oraz fałszywe stwierdzenia. „Rauchen macht fit”  czy „Alkohol ist gefährlicher und schädlicher als Cannabis” okazały się FALSCH. Natomiast stwierdzenie „Sucht hat viele Gesichter“  – nie ma wątpliwości – zdecydowanie RICHTIG. Dla niewtajemniczonych „Palenie papierosów polepsza kondycję fizyczną i psychiczną”,    „Alkohol jest bardziej niebezpieczny i szkodliwy niż marihuana” – to „fałszywki” . „Uzależnienie ma wiele twarzy” – bez wątpienia wszyscy zgodzili się, że to prawda.           To tylko niewielka ilość zwrotów, haseł, które mówią o tym co jest złe, a co dobre.       Druga część zajęć to praca uczniów nad przygotowaniem plakatów w języku niemieckim,  na których widnieją wybrane hasła czy słownictwo dotyczące uzależnień.

Dzięki zaangażowaniu uczniów i nauczycieli w projekcie edukacyjnym „SCHULE OHNE SÜCHTE” – „Szkoła wolna od używek”, młodzież miała możliwość w języku niemieckim krótko, ale treściwie wypowiedzieć się na temat wybranych uzależnień. Materiały autentyczne, opisujące przyczyny i skutki uzależnień  w języku niemieckim (http://www.kmdd.de/Home.htm; http://www.juliarauchfrei.at/) wykorzystane na zajęciach,  stanowiły bazę dydaktyczną oraz pomogły uczniom rozwinąć słownictwo             z języka niemieckiego w zakresie profilaktyki uzależnień.

Magdalena Lyska – nauczyciel języka niemieckiego

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here