„Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą”

0
1237

„Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą”
ks. Jan Twardowski

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
śp. Jana Wagi nauczyciela naszej szkoły
Z rodziną oraz wszystkimi bliskimi zmarłego łączymy się w bólu
i składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne,Uczniowie
oraz Pracownicy ZST nr 1 w Chorzowie