„Światy poetyckie Barbary Gruszki-Zych”

0
578

W miniony piątek 6 grudnia w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach odbyła się konferencja naukowa „Światy poetyckie Barbary Gruszki-Zych”.

Piątkowa konferencja była kolejną odsłoną projektu „Światy poetyckie”, powołanego do życia w 2014 roku, przy współpracy Instytut Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego, Komisji Historycznoliterackiej Polskiej Akademii Nauk – oddziału w Katowicach oraz Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach. Spotkanie otwarła Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach Mariola Czajkowska, witając wszystkich prelegentów oraz słuchaczy. W tej roli odnaleźli się przedstawiciele – delegaci aż pięciu klas ZST nr 1, którzy przybyli między innymi po to, aby dopingować i wspierać naszego polonistę Grzegorza Hajkowskiego – autora eseju literaturoznawczego pt. “Jestem w połowie <<Pieśni nad Pieśniami>>. O <<Nie ma nas w spisie>> Barbary Gruszki-Zych”.

Tym razem konferencja poświęcona została Barbarze Gruszce-Zych, która podczas spotkania odczytała kilka swoich wierszy. Uczestnicy wysłuchali również wykładów: „W świecie wierszy Barbary Gruszki-Zych”, „Pomiędzy mistyką, erotyką i eschatologią. Poetyckie tematy Barbary Gruszki-Zych”, „Jestem w połowie Pieśni nad Pieśniami. O „Nie ma nas w spisie” Barbary Gruszki-Zych”, „Na skraju sacrum i profanum”, „O miękkiej urodzie kamieni w poezji Barbary Gruszki-Zych” oraz „Sygnatury rzeczywistości w poezji Barbary Gruszki-Zych”. W konferencji udział wzięli pracownicy Uniwersytetu Śląskiego i zaproszeni krytycy. Wśród nich znaleźli się: prof. dr hab. Marian Kisiel, dr hab. prof. UŚ Joanna Kisiel, dr hab. Paweł Majerski, dr Ewa Bartos, dr Katarzyna Niesporek, dr Janusz Nowak, dr Paweł Sarna, mgr Grzegorz Hajkowski, mgr Marek Rapnicki oraz mgr Piotr Zaczkowski.

Barbara Gruszka-Zych – poetka, dziennikarka, reporterka. Pracuje w tygodniku „Gość Niedzielny”, współpracuje także z innymi tytułami prasowymi. Debiutowała w piśmie „Świat Młodych” Należy do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, od 2001 do Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego, od 2018 do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Wchodzi w skład grupy literackiej Magnus Ducatus Poesis na Litwie. Autorka wielu tomików poetyckich, ostatni z nich pn. „Basiu, wróciłem” ukazał się w tym roku. Wielokrotnie nominowana do nagrody poetyckiej „Orfeusz”, w 2011 roku otrzymała Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

tekst za Info: czerwionka-leszczyny.pl