Święto Niepodległości

0
417

W dniu 12 listopada br. świętowaliśmy w naszej szkole rocznicę odzyskania niepodległości.
101 lat temu Rzeczpospolita po długim okresie niewoli pojawiła się ponownie na mapach świata.  Pragnęliśmy oddać hołd wszystkim, którzy przyczynili się do odzyskania suwerenności kraju. Chcieliśmy także zaznaczyć, jak ważną rolę w kształtowaniu się świadomości narodowej odgrywa tradycja rodzinna, przekazywanie wiedzy o przeszłości – nie tylko tej  książkowej, ale i tej osobistej, subiektywnej prawdy o historii.