TERMINY KONSULTACJI DLA MATURZYSTÓW

0
327

TERMINY KONSULTACJI DLA MATURZYSTÓW

JĘZYK POLSKI
p. Barbara Biegun – poniedziałek , środa 13.00 -15.00 Librus , poczta elektroniczna
p. Grzegorz Hajkowski – wtorek 11.30 – 13.00 Facebook
MATEMATYKA
p. Ewa Szromek – wtorek 8.45 – 9.40 – Librus
p. B. Musiał – poniedziałek 12.00- 13.00 Librus
JĘZYK ANGIELSKI
p. M. Chmielewska – czwartki 12.00 -14.00 Librus
p. A. Flaczek – poniedziałek 11.30 -13.30 Messenger
p. M. Zubernik – Dyduch – środa 9.00 – 11.00 – Messenger
HISTORIA , WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
p. P. Płonka – 14.00 – 14.50 Messenger
INFORMATYKA
p. R. Starzyński – wtorek 16.30-18.00, środa 16.00 – 18.00 Librus