Tydzień Globalnej Edukacji 2019

0
90

Globalna edukacja coraz częściej wkrada się niepostrzeżenie do szkolnych ławek, gdzie uczniowie są uwrażliwiani na problemy otaczającego go świata. Nauczyciele nie nazywają tego po imieniu, ale cel przyświeca im jeden- rozwijanie kompetencji interkulturowych – otwartości, empatii, godności, równości.

Uczniowie kl. IVb pod kierunkiem koordynatora Tygodnia Edukacji Globalnej mgr Ewy Szromek przygotowali gazetkę informującą tym wydarzeniu i problemach klimatycznych.

W nawiązaniu do hasła tegorocznego Tygodnia Edukacji Globalnej „Pobudka! To ostatni dzwonek dla klimatu” na zajęciach z wychowawcą uczennice klasy 2a zaprezentowały film dzięki uprzejmości Green Projekcts Eko-scytujące, w którym można było zobaczyć i posłuchać Marcina Dorocińskiego , który chętnie wypowiada się na temat zmieniającego się klimatu, a na facebooku i profilu aktora można poczytać jak ważne są zmiany klimatyczne dla ludzi i ziemi. https://www.facebook.com/marcindorocinski/posts/2439306142789227/

Z kolei na języku niemieckim uczniowie klas drugich tworzyli  Methodenkoffer – Globales Lernen – walizkę dydaktyczną – Globalna Edukacja. Podzieleni na grupy tworzyli Memory,  Tabu-Karten, czy plakaty dydaktyczne prezentujące wymarzoną ekologiczną szkołę. Korzystając ze stron internetowych, opisywali podstawowe hasła związane z klimatem czy szukali niemieckich odpowiedników efektu cieplarnianego czy globalnego  ocieplenia.

Dzięki  materiałom dydaktycznym przygotowanym przez uczniów klasy drugiej, klasy pierwsze mogły szybko i w ciekawy sposób podejść do tematu globalnej edukacji, w tym uczenia się jak dbać o klimat. Uczniowie oglądali film Globalna Edukacja w języku niemieckim, w którym podjęty był temat sprowadzania bananów oraz ich konsumpcji w Polsce.

(https://www.youtube.com/watch?v=BrtYaBlAr-Y