Tydzień Świadomości Profilaktycznej

Harmonogram przebiegu Tygodnia Świadomość Profilaktycznej
w dniach od 09.04.2018r. do 13.04.2018r.

Koordynator: psycholog szkolny mgr Joanna Wolnik
Partnerzy: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chorzowie,
Komenda Miejska Policji w Chorzowie Wydział Ruchu Drogowego,
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Chorzowie, Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom w Chorzowie

Dzień pierwszy: 06.04.2018r.
0,1,4 godzina – lekcyjna klasa i sala zgodnie z planem lekcji
prowadząca: Agnieszka Kasperczyk
Zajęcia w ramach projektu “Nie dla używek”

5 godzina lekcyjna – Koło psychologiczne
prowadząca: Joanna Wolnik
Warsztat: “Co jest normą, a co nie… – norma a zaburzenie”

Dzień drugi: 09.04.2018r.

2, 3 godzina lekcyjna – klasa II a TE, sala 112,
prowadząca: mgr Adrianna Wieczorek Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chorzowie
Szkolne Koło Psychologiczne
Warsztaty: „Depresja”

4, 5 godzina lekcyjna – klasa II b TE, sala 112,
prowadząca: mgr Adrianna Wieczorek Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chorzowie
Szkolne Koło Psychologiczne
Warsztaty: „Depresja”

Dzień trzeci: 10.04.2018r.

2 godzina lekcyjna – klasa III b, sala 212
prowadzący: Spotkanie z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie Wydział Ruchu Drogowego.
Tematyka: Prawne aspekty w przypadku zatrzymania osoby kierującej pojazdem będącej pod wpływem środków odurzających. Wykład pedagoga szkolnego na temat środków odurzających oraz ich wpływu na procesy poznawcze człowieka.

2 godzina lekcyjna – klasa I c grupa dziewczyn TE, sala 112,
prowadzący: grupa Amazonki
Warsztaty „Profilaktyka raka piersi”

3 godzina lekcyjna –dziewczyny z klas III a i III c TE, sala 112,
prowadzący: grupa Amazonki
Warsztaty „Profilaktyka raka piersi”

3 godzina lekcyjna – chłopcy z klas III a i III c, sala 212
Prowadzący: Spotkanie z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie Wydział Ruchu Drogowego.
Tematyka: Prawne aspekty w przypadku zatrzymania osoby kierującej pojazdem będącej pod wpływem środków odurzających. Wykład pedagoga szkolnego na temat środków odurzających oraz ich wpływu na procesy poznawcze człowieka.

4 godzina lekcyjna – klasa II a TE, sala 112,
prowadzący: grupa Amazonki
Warsztaty „Profilaktyka raka piersi”

4 godzina lekcyjna – chłopcy z klas II b, sala 212
Prowadzący: Spotkanie z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie Wydział Ruchu Drogowego.
Tematyka: Prawne aspekty w przypadku zatrzymania osoby kierującej pojazdem będącej pod wpływem środków odurzających. Wykład pedagoga szkolnego na temat środków odurzających oraz ich wpływu na procesy poznawcze człowieka.

Od godziny 8:50 do 11:20 stanowisko profilaktyczno – edukacyjne zorganizowane przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Chorzowie.
Miejsce: parter szkoły obok gabinetu higienistki.
Możesz sprawdzić:
– badanie stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu,
– jak czuje się osoba pijana (alkogogle) ćwiczenia na orientacje,
– jak czuje się osoba pod wpływem środków odurzających (narkogogle)
ćwiczenia na orientacje,
– udostępnienie materiałów edukacyjnych dotyczących wpływu środków
psychoaktywnych na funkcjonowanie człowieka,

Dzień czwarty: 11.04.2017r.

1 godzina lekcyjna – klasa I a TE, sala 112
Prowadzący: sierż. sztab. Magdalena Kupczyk, Komisariat I Policji w Chorzowie
Prelekcja „Odpowiedzialność karna osób nieletnich”

2 godzina lekcyjna – klasa I c TE, sala 112
Prowadzący: sierż. sztab. Magdalena Kupczyk, Komisariat I Policji w Chorzowie
Prelekcja „Odpowiedzialność karna osób nieletnich”

3 godzina lekcyjna – klasa IVb, sala 112
Prowadząca: psycholog Joanna Wolnik
Warsztaty: “Stresoodporni”

4 godzina lekcyjna – klasa I b, sala 112
Prowadząca: pedagog Pani Aleksandra Rajwa
Warsztaty w ramach projektu “ARS – dbam o miłość”

Dzień piąty: 12.04.2017r.

2, 3 godzina lekcyjna – klasa I Szkoły Branżowej I stopnia, sala 112
prowadzący: Pani Martyna Grzela z Ośrodka Pomocy Uzależnionym i Ich Rodzinom w Chorzowie
Warsztaty dotyczące uzależnień.

4, 5 godzina lekcyjna – klasa II ZSZ, sala 112
prowadzący: Pani Martyna Grzela z Ośrodka Pomocy Uzależnionym i Ich Rodzinom w Chorzowie
Warsztaty dotyczące uzależnień.

Akcja zdrowe żywienie – od godziny 11.15 konkurs klasowy na zdrową sałatkę warzywną/owocową, możliwość konsumpcji.
W ramach profilaktyki zapobiegania cukrzycy typu B oraz otyłości.

Dzień szósty: 13.04.2017r.

Od godziny 8:00 do 10.25
Rozgrywki sportowe drużyn: nauczycieli, uczniów ZST
Od godziny 10.25 do 13.00
Rozgrywki sportowe międzynarodowych drużyn z projektu “SHS”

0,1,4 godzina lekcyjna – klasa i sala wg planu lekcji
prowadząca: Agnieszka Kasperczyk
Tematyka: Europejski Kodeks Walki z Rakiem

7 godzina lekcyjna
Podsumowanie Tygodnia Świadomości Profilaktycznej oraz wręczenie nagród w konkursach:
„Przeciwdziałanie Cyberprzemocy”
„Zdrowa sałatka”
„Rozgrywek sportowych”

Sponsor: InterRisk