Uwaga Absolwenci szkół branżowych I stopnia !

0
80

Wprowadzenie 2-letniej branżowej szkoły II stopnia zapewnia drożność kształcenia zawodowego w systemie szkolnym.

Oznacza to, że możliwe jest uzyskanie przez Was dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika i otrzymanie dyplomu oraz świadectwa dojrzałości, które pozwala na kontynuację nauki na studiach wyższych.

Zatem Branżowa Szkoła II Stopnia

w  Zespole Szkół Technicznych nr 1 Wojciecha Korfantego w Chorzowie

zaprasza absolwentów branżowej szkoły I stopnia posiadających kwalifikacje w zawodach :

  • Ślusarz
  • Mechanik monter maszyn i urządzeń
  • Operator obrabiarek skrawających
  • Elektryk

do kontynuowania nauki w celu uzyskania wykształcenia średniego branżowego w zawodach

  • Technik mechanik
  • Technik elektryk.

Zapraszamy !!!