Uwaga Absolwenci szkół branżowych I stopnia !!!

0
369

Wprowadzenie 2-letniej branżowej szkoły II stopnia zapewnia drożność kształcenia zawodowego w systemie szkolnym. Oznacza to, że możliwe jest uzyskanie przez Was dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika i otrzymanie dyplomu oraz świadectwa dojrzałości, które pozwala na kontynuację nauki na studiach wyższych. Szczegóły: