UWAGA! UCZNIOWIE KLAS ÓSMYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.

0
1275

Znane są już terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych  szkół ponadpodstawowych.                Zapraszamy do zapoznania się:

 Kierunki Naboru Absolwentów Szkół Podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Terminy Rekrutacji (PDF)

Terminy Rekrutacji branżowa szkoła II stopnia (PDF)

Regulamin Rekrutacji (PDF)

Regulamin Rekrutacji branżowej szkoły II stopnia (PDF)

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ DO KOMISJI REKRUTACYJNEJ:

Zgoda Na Przetwarzanie Danych Przy Rekrutacji (PDF)

Karta Informacyjna (PDF)

Monitoring (PDF)

ZBIERANIE DANYCH PRZY TWORZENIU LISTY OBECNOŚCI NA SPOTKANIU Z RODZICAMI (PDF)

ZBIERANIE DANYCH PRZY TWORZENIU LISTY OBECNOŚCI NA WYCIECZKĘ (PDF)

ZBIERANIE ZGÓD (PDF)