W ramach Tygodnia Świadomości Profilaktycznej  dnia 6 kwietnia  odbyły się zajęcia edukacyjne  pod tytułem : „ Używkom mówię nie” . Zajęcia te były jednym z elementów projektu realizowanego  w ramach KONKURSU „SZKOŁA WOLNA OD UŻYWEK”, który MA NA CELU PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH

Nadrzędnym celem  projektu jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia szeroko rozumianych szkód związanych z uzależnieniami oraz dostarczenie uczniom podstawowej wiedzy dotyczącej środków uzależniających , zagrożeń z nimi związanych a także uświadomienie uczestnikom  wartości  i sposobów prowadzenia zdrowego stylu życia.

Cele szczegółowe:

 1. Przybliżenie uczestnikom projektu teoretycznej wiedzy dotyczącej używek oraz skutków ich działania na organizm człowieka
 2. Zapoznanie uczestników z przejściowymi i trwałymi skutkami zażywania używek
 3. Rozwój podstawowych umiejętności psychologicznych, takich jak:
 • asertywność, umiejętność mówienia „nie”;
 • dokonywanie racjonalnych wyborów dotyczących zażywania różnego rodzaju substancji;
 • budowanie i wzmacnianie pozytywnego obrazu własnej osoby;
 • odreagowywanie nagromadzonego napięcia emocjonalnego w sposób społecznie akceptowany;
 • zawieranie satysfakcjonujących znajomości z ludźmi oraz budowanie udanych relacji interpersonalnych;
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów;
 • nabycie wzorców zdrowego trybu życia i sposobów zdrowego spędzania czasu.
 1. Zmiana przekonań sprzyjających zażywaniu substancji psychoaktywnych
 2. Rozpoznanie u uczniów rzeczywistej skali problemów związanych z uzależnieniami
 3. Motywowanie i kierowanie młodzieży zagrożonej uzależnieniem od substancji psychoaktywnych do podjęcia dalszego leczenia w adekwatnej do wielkości problemu struktury terapeutycznej
 4. Rozwój umiejętności językowych, komunikacyjnych – wprowadzenie słownictwa dot. używek na lekcji języka niemieckiego.

Na lekcji wychowania do życia w rodzinie zostały zainscenizowane sytuacje, w których potrafimy wykazać się postawą asertywną i odmówić, gdy ktoś zachęca do używek.  Celem lekcji  było uświadomienie uczniom psychicznych, fizycznych i społecznych skutków stosowania substancji  uzależniających.

Scenariusz lekcji Używkom mówię nie

Zajęcia przybrały formę pogadanki z klasami. Uczniowie pracowali metodą burzy mózgów, byli bardzo kreatywni, wszystkie sugestie zapisywane były na tablicy ( dokumentacja zdjęcia z zajęć), następnie młodzież dyskutowała nad każdą propozycją, dokonując jej oceny i wartościowania.

Nie dla używek

W drugiej części zajęć uczniowie również metodą mini wykładu zostali zapoznani z technikami wspomagającymi asertywne odmawianie. Na zakończenie lekcji w ramach ewaluacji zajęć młodzież rozwiązała quiz, który podsumowywał i syntezował wiadomości przekazane podczas zajęć.

Koordynator projektu

Agnieszka Kasperczyk

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here