VI edycja Miejskiej Konferencji.

0
539

W dniu 05. 02. 2019 r. w Zespole Szkół Technicznych Nr 1  im. Wojciecha Korfantego , przy współpracy z Zespołem Szkół Budowlanych m. K.K. Baczyńskiego oraz Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Chorzowie odbyła się VI edycja Miejskiej Konferencji „Dobry zawód- krokiem we właściwym kierunku. Konferencja została objęta patronatami Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatury w Bytomiu oraz Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Chorzów Pana Andrzeja Kotali.

Głównym celem Konferencji, której uczestnikami byli nauczyciele chorzowskich szkół,  jest upowszechnianie oferty chorzowskiego kształcenia zawodowego. Szkoły techniczne i zawodowe niesłusznie są postrzegane jako szkoły drugiego wyboru. Jak pokazuje jednak rzeczywistość, posiadanie konkretnych technicznych kwalifikacji jest dziś atutem na rynku pracy i co istotne, nie pozbawia możliwości dalszego kształcenia. Nadal wielu młodych ludzi jest przekonanych, że dobrą pracę otrzymają tylko po studiach. Podejmowanie działań przybliżających system szkolnictwa zawodowego oraz promowanie konkretnych korzyści płynących z wyboru szkół technicznych i zawodowych w naszym mieście, jest zatem dzisiaj koniecznością.

Bodźcem wyboru ścieżki dalszego kształcenia dla uczniów i ich rodziców powinien być konkretny zawód, a nie szkoła. Wierzymy, iż każdy uczeń czy rodzic, który będzie wiedział, że szkoła daje wykształcenie na poziomie umożliwiającym pójście na studia, a z drugiej strony daje zawód i pracę, taką szkołę wybierze. Jest to szczególnie ważny element w dobie zmian zachodzących nie tylko w szkolnictwie, ale również na całym rynku pracy

Konferencja była podzielona na dwie części- wykładową oraz warsztatową. Uczestnicy zostali zapoznani z zagadnieniami edukacji włączającej ( wykład Pani Joanny Wolnik- Psychologa Zespołu Szkół Technicznych nr 1 im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie.), zmianach zachodzących w szkolnictwie branżowym (wykład Pana Adama Rudzika: Co nowego w szkolnictwie branżowym.- Kierownika szkolenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych im. K. K. Baczyńskiego w Chorzowie) oraz zwiększyć swoją wiedzę z zakresie pomocy w planowaniu kariery zawodowej swoich uczniów – część warsztatowa:

–  „Rozpoznać, wspierać, rozwijać. Jak wspomóc ucznia w wyborze zawodu.”- mgr Joanna Wolnik, ZST nr 1 w Chorzowie,

– „Pomysł na lekcję wychowawczą- Vademecum Talentu”- mgr Katarzyna Dąbrowska, ZSB i ZST Nr 1 w Chorzowie,

– „Ścieżki rozwoju zawodowego” – mgr Monika Kruszyńska ZSB w Chorzowie.

W najbliższym czasie odbędą się kolejne konferencje poświęcone kształceniu zawodowemu.