W 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja reprezentacja uczniów naszej szkoły wraz z Pocztem Sztandarowym, Panią Dyrektor Sylwią Tkocz oraz Panem Piotrem Płonką wzięła udział w uroczystych obchodach miejskich. Rozpoczęły się one o godzinie 9.00 mszą świętą w intencji Ojczyzny oraz władz miasta i mieszkańców, a następnie były kontynuowane pod Pomnikiem Powstańca Śląskiego. Wszyscy uczestnicy obchodów w pochodzie dotarli pod wspomniany pomnik, gdzie wciągnięto flagę na maszt, odśpiewano hymn państwowy oraz wysłuchano wystąpienia Prezydenta Miasta Chorzów Pana Andrzeja Kotali. Na koniec złożony kwiaty oraz odśpiewano „Rotę”.

Należy pamiętać i wciąż przypominać i mówić o wydarzeniach z 1791 r., bowiem tak samo wtedy jak i dziś Konstytucja stanowi najważniejszy dokument w państwie. To właśnie w niej znajdują się zapisane zasady, jakimi powinien się kierować prawdziwy patriota.