Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chorzowie

0
309

W dniu 15 października  uczniowie  klas  pierwszych  technikum oraz  szkoły branżowej uczestniczyli w spotkaniu z kpt. Markiem Gądkiem z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chorzowie . Celem spotkania było poszerzenie  wiedzy w zakresie  systemu obronności Rzeczypospolitej Polskiej .Ponadto uczniowie dowiedzieli się jakie powinności obronne spoczywają na władzach samorządowych , instytucjach  i obywatelach jak również poznali strukturę  Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.