Od kilku lat nasza szkoła współpracuje z koncernem ArcelorMittal. W ramach współpracy     w roku 2017 otrzymaliśmy środki na doposażenie pracowni elektrycznych i elektronicznych w kwocie 12000 zł. Środki pieniężne przekazane w ramach darowizny przez ArcelorMittal Poland Spółka Akcyjna zostały przeznaczone na poszerzenie bazy dydaktycznej służącej   do przygotowania uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz do rozbudowy Ośrodka egzaminacyjnego. Ze środków tych zakupiono specjalistyczny sprzęt pomiarowy, zestawy do programowania mikroprocesorów, sprzęt komputerowy oraz zestawy edukacyjne.