WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO

0
343

W dniu dzisiejszym absolwenci naszej szkoły odebrali wyniki egzaminu maturalnego.
Gratulujemy!
Poprawka dla zdających, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej odbędzie się:
8 września 2020 r.(wtorek) o godzinie 14.00