5 czerwca 2018r.odbył się w naszej szkole Panel Koleżeński podsumowujący dwa lata pracy w ramach programu Szkoły Uczącej Się – Całościowy Rozwój Szkoły – poziom zaawansowany.

Panel prowadził opiekun szkoły z ramienia CEO Pan Jacek Pasierb. W skład zespołu obserwacyjnego wchodziło dwanaścioro panelistów ze szkół realizujących program SUS: Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach, SP 13 w Jaworznie, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Jaworznie i Zespołu Szkół Ogólnokształcąco – Technicznyvch  w Lublińcu.

Na początku spotkania Pani Dyrektor Szkoły mgr Sylwia Tkocz zaprezentowała panelistom film przybliżający funkcjonowanie naszej szkoły, a następni goście uczestniczyli w sześciu lekcjach w ramach spaceru edukacyjnego. Obserwacja polegała na ocenieniu realizacji na lekcjach strategii oceniania kształtującego. Lekcje otwarte podczas spaceru edukacyjnego poprowadziło sześcioro nauczycieli naszej szkoły: Pani Magdalena Lyska – nauczycielka języka niemieckiego, Pan Konrad Fels – nauczyciel religii, Pan Rafał Starzyński – nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych, Pan Mateusz Tosta – nauczyciel przedmiotów zawodowych kształcących uczniów w zawodzie technik organizacji reklamy, Pan Łukasz Łokieć – nauczyciel przedmiotow zawodowych informatycznych i Pan Piotr Płonka –  nauczyciel historii i WOS.

Po spacerze edukacyjnym odbyło się spotkanie panelistów z moderatorem i wspólne opracowanie informacji zwrotnej dla nauczycieli naszej szkoły, a następnie spotkanie panelistów z uczniami.

Ostatnim punktem panelu była dyskusja „World Cafe”. Brali w niej udział paneliści oraz nauczyciele naszej szkoły, którzy prowadzili lekcje. Wszyscy zostali podzieleni na trzy grupy i pracowali nad  tematami: „Po czym można poznać, że uczeń uczy się na lekcji?”, „Szkoła przyszłości a optymalizacja kształcenia zawodowego”,  „Jak rozwijać u ucznia odpowiedzialność za własne uczenia się zgodne z rozwojem kształcenia zawodowego”.

Po podsumowaniu dyskusji Pan Jacek Pasierb reprezentujący CEO wręczył na ręce Pani Dyrektor tytuł „Szkoły Uczącej Się”, który otrzymaliśmy już po raz kolejny.

lider SUS

mgr Ewa Szromek