ZMIANA W SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA ŚWIADECTW I DYPLOMÓW.

0
252

EGZAMIN ZAWODOWY  – informacja o odbiorze świadectw i ogłoszeniu wyników egzaminu po sesji czerwiec – lipiec 2020

Szanowni uczniowie!!!!

nastąpiła ZMIANA W SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA ŚWIADECTW I DYPLOMÓW.

31 sierpnia br. w godzinach od 9.00 do 12.00 świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie i dyplomy będą wydawane dyrektorom szkół
w wyznaczonych przez OKE w Jaworznie miejscach tzw. OŚRODKACH REDYSTRYBUCJI.

Termin przekazania świadectw i dyplomów uczniom i absolwentom w szkole dyrektor szkoły ustala na dzień  31 sierpnia 2020 r. od godziny 13.00.

Absolwenci szkół, którzy po raz kolejny przystąpili do egzaminu w sesji czerwiec – lipiec br., zgłaszają się po odbiór wyników i świadectw do szkoły, w której zdawali część pisemną egzaminu. Jeżeli absolwent zdawał wyłącznie część praktyczną egzaminu zawodowego – zgłasza się do szkoły lub placówki, w której zdawał część praktyczną.